Grønnere og “blue-carbon”

overkompenserte produksjoner 

Vi jobber etter en sjekkliste på rundt 60 punkter med konkrete tiltak som reduserer produksjonens klimaavtrykk, uten å gå på bekostning av filmens kvalitet. Tiltakene handler både om bevisstgjøring og holdningsendring til måten vi produserer film og konseptutvikling på, i forarbeid, på opptak og i etterarbeid. Etter leveranse vil målingen av tiltakene i produksjonen lande på en poengsum beregnet av en tredjepart.

Poengsummen bestemmer hvor mye CO2 som skal overkompenseres for, i tillegg til de kvantifiserte utslippene tilknyttet produksjonen. Gjennom Thor Heyerdahl Climate Parks CO2-reduserende prosjekt som planter Mangrove trær i Myanmar kan vi finasiere nyplanting. Noe av det mest kostnadseffektive tiltakene som kan finansieres idag. Verifisert av FN og VCS. Se mer om prosjektet på wif.foundation Bla lenger ned på denne siden for å se hvilke tiltak og hva vi tenker på i ALLE våre produksjoner: 

Generelle tiltak

 • Tiltakslister for alle fagfunksjoner slik at fotavtrykket kan reduseres eller stoppes helt. 
 • Ny klimatsmart teknologi. 

Overkompansering

 • Vi kompenserer fra 5 til 10 ganger produksjonens fotavtrykk. 
 • Vi tror overkompensering er noe alle bedrifter må gjøre, da det ikke lengre holder å redusere eget fotavtrykk dersom vi skal nå klimamålene

Produksjoner

 • Så langt i 2020 har vi gjennomført 11 klima positive produksjoner

Målsetninger

 • Bli/være verdens mest klimavennlige byrå.
 • Jobbe med prosjekter som er positive for fremtiden.
 • Vi reklamerer ikke lengre f.eks ikke for fossil drevne biler (f.o.m 2018)

Numbers 2020

Updated: 20.06.2020

100

Percent overcompensating. (At least 5:1 ratio)

5564

Mangrove trees financed in 2020.

11

Productions

Fossilbiler?

Det kan være vanskelig å få store nok el-varebiler. Dersom dette ikke er mulig må det rapporteres inn antall dager tilbakelagt med fossildrevet transport til Produsent, så dette kan føres opp i klimaregnskapet og overkompanseres for.

Covid-19

Hold deg oppdatert på situasjonen, og benytt mest mulig sykkel, elbil o lign.

Drikke

På opptak har vi vannflasker (plastflasker som kan pantes) til alle. Flasken merker vi med navn, og vi ber om at flasken følger deg hele opptaksperioden. Vi sørger for påfyll av vann. Hvis du vil være ekstra miljøvennlig kan du ta med din egen flaske.

Fantastisk vegetarmat

Alle våre cateringleverandører lager fantastisk mat, uten kjøtt. Ønsker du vegansk mat, gi beskjed. Maten er sesongbasert og er levert av lokale bønder og produsenter. All catering vil bli levert i gjenbruksmaterialer. Cateringen kommer eller blir hentet til setet med el-biler. Overskuddsmat vil bli donert til nærmeste veldedig aktør eller spises av crew.

Studio

Foretrukne studioer er:
De som både har lys og kamerautstyr tilknyttet studio. F.eks på Jar eller hos Kryptonfilm
De som har et bevisst forhold til bærekraftighet - Har de utstyr som sammenfaller med interne lyslister? Har de kildesortering på stedet? - Har de opplegg for lading av el-biler med strøm fra fornybare kilder?

Locations

Sett reiseavstand og strømtilgang som et av kriteriene når location vurderes
Kom gjerne med forslag til lokale locations, og sjekk alltid om de kan erstatte utenlandske locations

Grade & lydproduksjon

Sørg for å ha god muligheter for remote-grade for å begrense reising til de dyktigste graderne.
Vi benytter Tibber.

Strømforbruk

Vi har installert Philips Hue med lavt strømforbruk ved Waterdrops HQ.

Rekvisitør/Scenograf 

Sørg for å ha god tilgang til utleiesteder. Gjenbruk fremfor nytt, ikke bygge mer enn nødvendig Ved mottatt brief, lag en oversikt over hva som kan gjenbrukes fra tidligere produksjoner, hva som kan leies, eller lånes. Unngå innkjøp så fremt det er mulig.
Ved mottatt brief lag en plan for avhending: hva kan gjenbrukes, hva kan leies eller lånes ut, hva kan deles ut til stab eller gis bort(fretex etc), og hva må resirkuleres. Del dette med prod.leder for produksjonen. Benytt el-bil så fremt det er mulig. Prod.selskapene har tilgang til små el-varebiler på noen produksjoner. Ha et bevisst forhold til strømforbruk de gangene du må bygge rekv./scenografi selv. Begrens prop-liste til det regi faktisk har behov for (mindre volum og frakte, pluss at vi unngår unødig slitasje som på sikt gir økt produksjon av utstyr) Ved maling, kjøp maling som er så “miljøvennlig” som mulig, og ikke mer enn du har behov for.

Location manager

Benytte el-bil / offentlig kommunikasjon. Utvide arkiv til å også å gjelde locations med kort reisevei og tilgang strømnettet. Merke locations med lademulighet. Bruke google og VR som alternativ til å reise ut. Vil det være mulig å ha et scouting arkiv på tvers av scoutene. Har du sjekket muligheten for å koble deg på strømnettet (fra fornybare kilder) fremfor aggregat
Er det mulig å legge opp til lading av el-biler på location?

Lyd

Oppladbare alternativer, hvis mulig
Avfallssortere batterier

Locations

Gjenbruk, leie, Fretex, låne, finn.no
God planlegging gir bedre tid til forberedelse, unngå alle innkjøp
Har du tilgang kostymelager, eget eller kollegaers?
Velg el-bil(el-sykkel på enkle produksjoner?)
Gi bort etter opptak. Eks. Fretex / kollegaer

Generelle tilltak 

 • Sørg for at kildesortering er godt merket og synlig. 
 • Legg opp til sortering av rest-, organisk-, plast-, papp-, glass/metall-avfall. 
 • Sørg for å ha oversikt over farlig avfall(batteri +++) 
 • Orienter deg om farlig avfall kan sorteres på/i nærheten av location/studio. 
 • Sørg for at folk kildesorterer på set. Sjekk jevnlig. 
 • Sørg for at det er nok gjenbrukbart servise(kopper og glass) 
 • Sørg for at alle har en flaske merket med sitt navn på, og sørg for at de benytter den samme flasken gjennom dagen. 
 • Kaffe på kanne, fremfor å stå på trakter. 
 • Sørg for at vanntanker er fulle og tilgjengelige. 
 • Gjør det lille ekstra for at det skal være innbydene(fyll på med agurk/Appelsin/Hold dem med kaldt vann om mulig) 
 • Minne lys på å dempe/skru av lys i pauser og mellom tagninger(arbeidslys) 
 • Oppfordre lys til gjenbruk av filter fremfor kast. 
 • Få fagfunksjoner til å skru av utstyr som ikke er i bruk. 
 • Sortere søppel til husholdningsposer (grønn/blå) der annet opplegg ikke er klart. 
 • Sørge for at fossile biler ikke står på tomgang. 
 • Sørg for at overskuddsmat blir delt ut til stab, evt avhendet til veldedige organisasjoner. 
 • Ved endt opptak, sørg for at folk overholder kildesorteringen, selv om alle er slitne.